Ponche Kuba encourage une
consommation responsable.

En entrant dans ce site, vous
reconnaissez avoir l’âge légal
pour boire de l’alcool.

JE CERTIFIE

Notre savoir-faire se déguste
avec sagesse.

Ponche Kuba moedigt een verantwoorde consumptie aan. Door op deze website
door te klikken, moet u over de wettelijke
minimumleeftijd voor het consumeren
van alcohol beschikken.

IK VERKLAAR

Ons vakmanschap drink je met gezond
verstand.
Welcome to Poncke Kuba website, www.ponchekuba.com
International version of Ponche Kuba website Poncke Kuba logo Belgium version of Ponche Kuba website
Drink responsibly. 2009, all rights reserved.